Are you ON?

Visuell kommunikation
och videokonferenssystem

Office Network erbjuder skräddarsydda och företagsanpassade videokonferenssystem. Med olika typer av system för visuell kommunikation kan du spara och effektivisera den dyrbaraste resursen - tiden.

Användning av videokonferens ger möjligheten att, via ljud och bild, samtala med kollegor, samarbetspartners eller andra externa kontakter på avlägsna platser utan att behöva göra tidskrävande resor. En viktig förutsättning för en geografiskt utspridd organisation är att bibehålla effekten av tillgänglighet trots långa avstånd och snabb tillväxt. 

För att ni ska få en lösning som är perfekt avvägd till er verksamhet gör vi först en behovsanalys baserad på era krav och önskemål. Därefter skräddarsyr vi en lösning som ger bästa ekonomi, effektivitet och kommunikation.

Fördelar med ett videokonferenssystem är bland annat att minska företagets resekostnader, spara tid, få snabb tillgång till nyckelpersoner oavsett geografisk placering, effektivisera projekt, ha möten med kort varsel och värna om miljön.