Are you ON?

Utbildning

Syftet med all utbildning från Office Network är att du som kund ska få maximal nytta av dina investeringar, öka effektiviteten och få en mindre stressad arbetsmiljö.

Vår erfarenhet är att de flesta användare behöver en introduktion av alla nya typer av hjälpmedel. De nya multifunktionsprodukter som lanserats de senaste åren kan hjälpa er att effektivisera ert dagliga arbete på ett helt annat sätt än tidigare produkter.

För att utnyttja alla dessa nya möjligheter rekommenderar vi att ni beställer vår lärarledda utbildning.