Are you ON?

Installation av
utrustning och programvara

Installation av utrustning och programvara skiljer sig beroende på nätverkets struktur och dina önskemål. Vad du vill att Office Network ska ansvara för avgör du själv.

Självklart ger vi dig rekommendationer om vilken installationsnivå vi anser lämplig utifrån typ av utrustning och system, samt efter din verksamhets behov och förutsättningar. Mer information och detaljer kring installation av utrustning och mjukvara får du av din Office Network-säljare.

Produktinstallation

Innan vi levererar våra produkter till er konfigureras dessa och alla tillbehör installeras. När detta är klart transporteras utrustningen ut till dig och sätts i drift.

Nätverksinstallation

Arbetet med att ansluta utrustning i nätverk görs tillsammans med er nätverks- och/eller IT-ansvarige. Installation av drivrutiner sker på en server och en klient för att säkerställa funktionalitet av utrustningen i befintlig miljö.

Installation av mjukvara

All installation av mjukvara görs i samråd med er nätverks- och/eller IT-ansvarige. Installation sker på en server och en klient för att säkerställa mjukvarans funktionalitet och eventuella arbetsflöde.