Are you ON?
Skrivbord och stolar

VHS upphandling av skrivare,
kopiatorer och tjänster 2009

Avtalsstart 1 november 2009.

Ramavtal - Skrivare, kopiatorer och tjänster 2009 - omfattar ett brett sortiment av skrivare och kopiatorer, faxar samt enklare skannrar. I avtalet ingår även tillbehör och förbrukningsmaterial.

Produkterna kan kombineras med följande tjänster:

VHS upphandling

  • Installation och konfiguration
  • Garanti och underhåll
  • Webbplats för avropare
  • Utbildning

 

Vid frågor, kontakta oss på telefon 08-555 192 00 eller maila till info@officenetwork.se